TRANTER sortiment vymenniky TRANTER schema
HLAVNÁ STRÁNKA

Návrh nového výmenníka TRANTER


K návrhu nového výmenníka je potrebné dodať tieto údaje:

- požadovaný tepelný výkon výmenníka /kW/ - vstupná a výstupná teplota média na primárnej strane a sekundárnej strane - druh média /voda, olej, chemická zmes..../ - prietoky médií /nie sú nutné, ak je daný výkon a teploty na primáre a sekundáre/ - maximálne straty tlaku /kPa/ - ďalej môžete zadať vaše požiadavky na DN vstupných hrdiel výmenníka

K zámene výmenníka inej výrobnej značky je potrebné dodať tieto údaje:

Ak požaduje navrhnúť zámenu inej výrobnej značky za výmenník TRANTER, opíšte z výrobného štítka typové označenie. Ďalej nám oznámte na aké média bude výmenník a aspoň približné pracovné teploty a približné prietoky medií /alebo typové označenia čerpadiel, ktoré čerpajú mediá do výmenníka a my určíme z pracovných kriviek prietoky/. Taktiež môžete zadať Vami požadované DN vstupných hrdiel výmenníka. Navrhnutá zámena bude 100% náhradou výmenníka inej výrobnej značky - ručíme za navrhnutý výkon výmenníka!